மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருமயம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அரசம்பட்டி 7
2 அரங்கினாம்பட்டி 6
3 ஆதனூர் 5
4 ஆத்தூர் 5
5 இளஞ்சாவூர் 4
6 கண்ணனூர் 7
7 கோனாபட்டு 6
8 கோட்டையூர் 4
9 குலமங்கலம் 4
10 குழிபிறை 6
11 குருவிகொண்டான்பட்டி 1
12 கோட்டூர் 5
13 லெம்பலக்குடி 6
14 மேலப்பனையூர் 5
15 மேலூர் 5
16 மிதிலைபட்டி 3
17 நச்சாந்துப்பட்டி 3
18 நெய்க்கோணம் 5
19 நெய்வாசல் 9
20 கே.பள்ளிவாசல் 7
21 பி.அழகாபுரி 10
22 பனையப்பட்டி 7
23 புலிவலம் 4
24 பேரையூர் 5
25 ராங்கியம் 7
26 ராராபுரம் 5
27 சேதுராப்பட்டி 5
28 திருமயம் 6
29 துலையானூர் 9
30 ஊனையூர் 5
31 வெங்களூர் 5
32 வி.லக்ஷ்மிபுரம் 6
33 விராச்சிலை 6
மொத்தம் 183