மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அறந்தாங்கி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழியாநிலை 5
2 அத்தாணி 3
3 அமரசிம்மேந்திரபுரம் 6
4 ஆவணத்தான்கோட்டை 7
5 ஆளப்பிறந்தான் 9
6 ஆமாஞ்சி 5
7 ஆயிங்குடி 4
8 இடையார் 4
9 ஏகப்பெருமாளூர் 2
10 ஏகணிவயல் 3
11 கம்மங்காடு 3
12 கீழ்குடி அம்மன் ஜாக்கி 3
13 குளத்தூர் 3
14 குரும்பூர் 6
15 கோங்குடி 6
16 மன்னகுடி 5
17 மறமடக்கி 4
18 மாங்குடி 5
19 மேலப்பட்டு 3
20 மேல்மங்களம் 5
21 மேற்பனைக்காடு 3
22 மூக்குடி 10
23 நாகுடி 13
24 நற்பவளக்குடி 6
25 நாட்டுமங்களம் 3
26 நெய்வத்தளி 7
27 பஞ்சாத்தி 4
28 பரவாக்கோட்டை 5
29 பெரியாளூர் 4
30 பெருங்காடு 2
31 பூவற்றக்குடி 6
32 ரெத்தினக்கோட்டை 7
33 இராஜேந்திரபுரம் 8
34 இராமசாமிபுரம் 5
35 சிலட்டூர் 2
36 சிட்டங்காடு 3
37 சுப்பிரமணியபுரம் 14
38 சுனையக்காடு 3
39 தாந்தாணி 8
40 திருநாளூர் 4
41 தொழுவன்காடு 4
42 ஊர்வணி 6
43 வல்லவாரி 7
44 வேம்பங்குடி கிழக்கு 5
45 வேம்பங்குடி மேற்கு 2
46 வெட்டிவயல் 6
47 விஜயபுரம் 4
48 மங்களநாடு 4
49 கொடிவயல் 4
50 அரசர்குளம் கீழ்பாதி 8
51 அரசர்குளம் வடபாதி 4
52 அரசர்குளம் தென்பாதி 5
மொத்தம் 267