மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆவுடையார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாண்டிபத்திரம் 5
2 குன்னூர் 3
3 சிறுமருதூர் 6
4 குண்டகவயல் 9
5 சாட்டியக்குடி 3
6 வேட்டனூர் 8
7 பூவலூர் 4
8 துஞ்சனூர் 9
9 கீழச்சேரி 2
10 கீழ்க்குடிவாட்டாத்தூர் 6
11 பலவரசன் 4
12 தொண்டைமானேந்தல் 7
13 புத்தாம்பூர் 7
14 திருப்புன்னவாசல் 9
15 நட்டாணிபுரசகுடி 7
16 புண்ணியவயல் 5
17 திருப்பெருந்துறை 7
18 விளானூர் 5
19 அமரடக்கி 5
20 கரூர் 7
21 களபம் 7
22 தீயூர் 6
23 வெளிவயல் 4
24 பொன்னமங்கலம் 8
25 வேள்வரை 3
26 மீமிசல் 8
27 தாழனூர் 8
28 ஒக்கூர் 9
29 தீயத்தூர் 4
30 செங்காணம் 8
31 கதிராமங்கலம் 6
32 பொன்பேத்தி 5
33 பெருநாவலூர் 5
34 வீராமங்கலம் 6
35 காவதுகுடி 5
மொத்தம் 210