மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவள்ளூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அரண்வாயல் 10
2 அரும்பாக்கம் 5
3 ஆயலூர் 4
4 அயத்தூர் 5
5 ஈக்காடு 8
6 ஈக்காடுகண்டிகை 5
7 கல்யாணகுப்பம் 6
8 கோயம்பாக்கம் 3
9 கிளாம்பாக்கம் 5
10 காக்களூர் 9
11 கீழானூர் 4
12 மேலானூர் 8
13 மேலகொண்டையார் 8
14 ஒதிக்காடு 4
15 பாக்கம் 14
16 நத்தமேடு 9
17 பெருமாள்பட்டு 5
18 புன்னப்பாக்கம் 10
19 புல்லரம்பாக்கம் 10
20 பேரத்தூர் 7
21 புட்லூர் 6
22 புலியூர் 6
23 சேலை 5
24 செவ்வாபேட்டை 7
25 சிவன்வாயல் 9
26 திருவூர் 16
27 தண்ணீர்குளம் 7
28 தொழுவூர் 7
29 தொட்டிக்கலை 6
30 தலக்காஞ்சேரி 5
31 வதட்டூர் 3
32 வெள்ளியூர் 5
33 25 வேப்பம்பட்டு 5
34 26 வேப்பம்பட்டு 4
35 விளாப்பாக்கம் 4
36 வீரராகவபுரம் 3
37 விஷ்ணுவாக்கம் 2
38 கரிகலவாக்கம் 5
மொத்தம் 244