மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அல்லிகுழி 4
2 அம்மம்பாக்கம் 6
3 ஆட்டரம்பாக்கம் 5
4 அனந்தேரி 3
5 அரியத்தூர் 3
6 சித்தம்பாக்கம் 8
7 தேவேந்தவாக்கம் 5
8 எல்லப்பநாயுடுபேட்டை 3
9 எறையூர் 7
10 கூனிப்பாளையம் 3
11 கச்சூர் 4
12 கலவை 8
13 காரணிசாம்பட்டு 4
14 கைவண்டூர் 11
15 குன்னவலம் 6
16 மாமண்டூர் 7
17 மேலக்கரமனூர் 6
18 மாம்பாக்கம் 5
19 மெய்யூர் 4
20 மொன்னவேடு 6
21 மோவூர் 10
22 நம்பாக்கம் 3
23 நந்திமங்கலம் 4
24 நெமிலியகரம் 4
25 நெல்வாய் 8
26 நெய்வேலி 5
27 ஒதப்பை 10
28 பாண்டூர் 6
29 பட்டரைபெரும்புதூர் 7
30 பென்னாலூர்பேட்டை 6
31 பேரிட்டிவாக்கம் 4
32 பெருஞ்சேரி 6
33 பிளேஸ்பாளையம் 7
34 போந்தவாக்கம் 2
35 பூண்டி 5
36 இராமஞ்சேரி 4
37 இராமநாதபுரம் 4
38 இராமதண்டலம் 8
39 இராமலிங்காபுரம் 3
40 சென்றாயன்பாளையம் 7
41 சிறுவானூர் 4
42 சோமதேவன்பட்டு 4
43 திருப்பாச்சூர் 14
44 திருப்பேர் 5
45 திம்மபூபாலபுரம் 1
46 தோமூர் 3
47 வேளகாபுரம் 7
48 வெள்ளாத்துக்கோட்டை 5
49 வெலமகண்டிகை 2
மொத்தம் 266