மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடம்பத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதிகத்தூர் 4
2 சிட்ரம்பாக்கம் 5
3 ஏகாட்டுர் 6
4 எறையாமங்கலம் 4
5 இலுப்பூர் 4
6 இருளஞ்சேரி 8
7 கடம்பத்தூர் 9
8 கல்லம்பேடு 11
9 கண்னூர் 3
10 காவன்கொளத்தூர் 2
11 குமாரச்சேரி 2
12 கீழச்சேரி 6
13 கீழ்நாலத்தூர் 4
14 கொண்டஞ்சேரி 3
15 கூவம் 7
16 கொப்பூர் 8
17 கொட்டையூர் 4
18 மப்பேடு 11
19 மேல்நல்லத்தூர் 17
20 முதுகூர் 4
21 நுங்கம்பாக்கம் 5
22 நரசிங்கபுரம் 4
23 பாப்பரம்பாக்கம் 4
24 பேரம்பாக்கம் 5
25 பிஞ்சிவாக்கம் 3
26 பிரயாங்குப்பம் 9
27 புதுமாவிலங்கை 5
28 போளிவாக்கம் 8
29 புதுவள்ளுர் 4
30 புதுப்பட்டு 4
31 ராமன்கோயில் 8
32 சத்தரை 11
33 செஞ்சி 10
34 தண்டலம் 2
35 திருமணிக்குப்பம் 4
36 திருபந்தியூர் 3
37 தொடுகாடு 6
38 உளுந்தை 7
39 வெங்கத்தூர் 6
40 வெள்ளேரிதாங்கள் 3
41 விடையூர் 7
42 வயலூர் 5
43 வலசைவெட்டிகாடு 3
மொத்தம் 248