மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: எல்லாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அத்திவாக்கம் 4
2 ஆலப்பாக்கம் 5
3 அக்கரம்பாக்கம் 4
4 அத்தங்கிகாவனுர் 4
5 அயலான்சேரி 4
6 அமிதாநல்லுர் 5
7 ஆத்துப்பாக்கம் 2
8 அழிஞ்சிவாக்கம் 5
9 பூச்சி அத்திபேடு 4
10 ஏனம்பாக்கம் 6
11 தாமரைப்பாக்கம் 4
12 தாமரைகுப்பம் 2
13 குருவாயல் 7
14 கன்னிகைபேர் 4
15 கிளாம்பாக்கம் 4
16 காக்கவாக்கம் 3
17 குமாரபேட்டை 3
18 கோடுவெளி 7
19 கன்னிகாபுரம் 5
20 கொமக்கம்பேடு 2
21 கல்பட்டு 3
22 லச்சிவாக்கம் 6
23 மதுரவாசல் 5
24 மாளந்துர் 5
25 மஞ்சங்காரணி 4
26 மாகரல் 4
27 மாம்பள்ளம் 4
28 நெய்வேலி 5
29 பாலவாக்கம் 2
30 பாகல்மேடு 3
31 பெரியபாளையம் 4
32 பணயஞ்சேரி 4
33 பெருமுடிவாக்கம் 2
34 பூரிவாக்கம் 7
35 புன்னபாக்கம் 5
36 43 பனப்பாக்கம் 7
37 82 பனப்பாக்கம் 6
38 பேரண்டுர் 5
39 செம்பேடு 8
40 சூளைமேணி 7
41 செங்கரை 4
42 சேத்துபாக்கம் 5
43 செஞ்சியகரம் 3
44 சென்னங்காரணி 6
45 திருகண்டலம் 6
46 தண்டலம் 4
47 தாராட்சி 4
48 தும்பாக்கம் 3
49 தொளவேடு 5
50 திருநிலை 4
51 வண்ணங்குப்பம் 2
52 வடமதுரை 4
53 வெங்கல் 4
மொத்தம் 234