மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மீஞ்சூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அவுரிவாக்கம் 4
2 அரசூர் 3
3 அத்திப்பட்டு 7
4 ஆவூர் 11
5 ஆலாடு 6
6 அகரம் 6
7 தேவதானம் 4
8 ஏலியம்பேடு 6
9 ஏறுசிவன் 4
10 கூடுவாஞ்சேரி 5
11 கள்ளூர் 3
12 கடப்பாக்கம் 3
13 கல்பாக்கம் 6
14 கட்டாவூர் 5
15 லைட்அவுஸ் குப்பம் 2
16 காட்டுப்பள்ளி 5
17 கிளிக்கொடி 2
18 கோளூர் 4
19 கொடூர் 7
20 கோட்டைக்குப்பம் 7
21 கொண்டன்கரை 8
22 காட்டூர் 7
23 கம்மார்பாளையம் 6
24 காணியம்பாக்கம் 9
25 மெரடூர் 7
26 மெதூர் 5
27 மேலூர் 8
28 நெய்தவாயல் 4
29 நாலூர் 13
30 நந்தியம்பாக்கம் 5
31 பூங்குளம் 7
32 பெரியாகரும்பூர் 4
33 பிரளையம்பாக்கம் 5
34 பெரும்பேடு 5
35 புலிகட்(பழவேற்காடு) 3
36 பனப்பாக்கம் 4
37 அ.ரெட்டிபாளையம் 7
38 சேலியம்பேடு 5
39 சேகண்யம் 4
40 சிறுவாக்கம் 4
41 சுப்பாரெட்டிபாளையம் 7
42 சோம்பட்டு 5
43 சிறுளப்பாக்கம் 2
44 தடப்பெரும்பாக்கம் 11
45 தாங்கல்பெரும்புலம் 1
46 தத்தைமஞ்சி 3
47 திருப்பாலைவனம் 3
48 திருவெள்ளவாயல் 6
49 வஞ்சிவாக்கம் 6
50 வல்லூர் 4
51 வன்னிபாக்கம் 7
52 வாயலூர் 11
53 வேலூர் 6
54 வெள்ளிவாயல்சாவடி 5
55 அனுப்பம்பட்டு 7
மொத்தம் 304