மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கும்மிடிப்பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 எடூர் 7
2 அன்னப்பநாயக்கன் குப்பம் 9
3 அயநல்லூர் 5
4 ஆத்துப்பாக்கம் 3
5 ஆரம்பாக்கம் 4
6 பூதூர் 6
7 செதில்பாக்கம் 6
8 எகுவாரபாளையம் 6
9 எகுமதுரை 5
10 எருக்குவாய் 8
11 எழவூர் 4
12 எனதிமேல்பாக்கம் 9
13 குருவாரஜாகண்டிகை 7
14 கெட்ட்னமல்லி 6
15 கரடிபுத்தூர் 5
16 கண்ணன்கோட்டை 13
17 கண்ணம்பாக்கம் 4
18 கீழ்முதலம்பேடு 11
19 கொல்லனூர் 4
20 குருவாட்டுச்சேரி 2
21 காரணி 2
22 மங்காவரம் 4
23 மங்கலம் 4
24 மதர்பாக்கம் 6
25 மாநல்லூர் 5
26 மெதிபாளையம் 4
27 முக்காரம்பாக்கம் 5
28 மேலக்கழனி 3
29 மேல்முதுலம்பேடு 4
30 நத்தம் 7
31 நரசிங்கபுரம் 2
32 நேமலூர் 3
33 நெல்வாய் 5
34 ஓபசமுத்திரம் 8
35 புதுகும்மிடிபூண்டி 5
36 பல்லவாடா 4
37 பாலவாக்கம் 7
38 பாத்தபாளையம் 4
39 பன்பாக்கம் 7
40 புதுப்பாளையம் 6
41 புதுவாயல் 2
42 பூவலை 4
43 பெத்திகுப்பம் 7
44 பெரியஓபுலாபுரம் 12
45 பூவலம்பேடு 10
46 பாதிரிவேடு 6
47 பெரியபுலியூர் 10
48 போந்தவாக்கம் 3
49 பெருவாயல் 3
50 ரெட்டாம்பேடு 5
51 சாணாபுத்தூர் 3
52 சிதாரஜகாண்டிகை 6
53 சிறுபுழல்பேட்டை 3
54 சிறுவாடா 3
55 சுண்ணாம்புகுளம் 3
56 சூரபூண்டி 3
57 தண்டல்சேரி 13
58 தேர்வழி 2
59 தேர்வாய் 11
60 தோக்கமூர் 10
61 வழுதலமேடு 5
மொத்தம் 343