மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பள்ளிப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அத்திமாஞ்சேரி 8
2 கொல்லாலகுப்பம் 7
3 காக்களூர் 6
4 கரிம்பேடு 5
5 கர்லம்பாக்கம் 2
6 கீச்சலம் 5
7 கீளப்பூடி 5
8 கேசவராஜகுப்பம் 5
9 கொடிவலசா 3
10 கொளத்தூர் 7
11 கோணசமுத்திரம் 10
12 கொத்தகுப்பம் 7
13 கிருஷ்ணமராஜகுப்பம் 3
14 குமாரராஜுபேட்டை 9
15 மேளப்பூடி 5
16 நெடியம் 7
17 நெடுங்கல் 5
18 நொச்சிலி 4
19 பண்டரவேடு 8
20 பெருமாநெல்லூர் 7
21 பேட்டைகண்டிகை 2
22 புண்ணியம் 6
23 இராமசந்திராபுரம் 5
24 இராமசமுத்திரம் 5
25 இராமாபுரம் 3
26 சாமந்தவாடா 9
27 ஸ்ரீகாவேரிராஜூலிங்கவாரிபேட்டை 12
28 சூரராஜப்பட்டடை 8
29 திருமால்ராஜூபேட்டை 8
30 வடகுப்பம் 4
31 வெங்கடராஜகுப்பம் 4
32 வெளியகரம் 3
33 ஜங்காலபள்ளி 3
மொத்தம் 190