மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உசிலம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அல்லிகுண்டம் 3
2 தொட்டப்பநாய்க்கனூர் 19
3 எருமார்பட்டி 5
4 ஜோதிநாய்க்கனூர் 6
5 கல்லூத்து 4
6 கீரிப்பட்டி 7
7 மானூத்து 6
8 மேக்கிழார்பட்டி 6
9 நக்கலப்பட்டி 6
10 நல்லுத்தேவன்பட்டி 6
11 நடுப்பட்டி 6
12 போத்தம்பட்டி 6
13 இராஜக்காப்பட்டி 5
14 சீமானூத்து 11
15 திம்மநத்தம் 6
16 உத்தப்பநாய்க்கனூர் 4
17 வடுகப்பட்டி 8
18 வகுரணி 9
மொத்தம் 123