மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செல்லம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆரியபட்டி 6
2 அய்யனார்குளம் 6
3 போடுவார்பட்டி 6
4 பூதிபுரம் 5
5 ஏரவார்பட்டி 10
6 கோவிலாங்குளம் 6
7 கருமாத்தூர் 9
8 கண்ணனூர் 3
9 குறவகுடி 4
10 கட்டகருப்பன்பட்டி 4
11 கொடிக்குளம் 5
12 முதலைகுளம் 6
13 நாட்டார்மங்கலம் 3
14 பொறுப்புமேட்டுப்பட்டி 4
15 புள்ளநேரி 7
16 பன்னியான் 3
17 பாணாமூப்பன்பட்டி 5
18 பொட்டுலுப்பட்டி 4
19 பாப்பாபட்டி 3
20 ஏ.புதுப்பட்டி 3
21 செம்பட்டி 6
22 சக்கரப்பநாய்க்கனூர் 4
23 சிந்துபட்டி 4
24 சடச்சிபட்டி 4
25 திடியன் 6
26 தும்மகுண்டு 4
27 வாலாந்தூர் 4
28 வேப்பனூத்து 5
29 விக்கிரமங்கலம் 3
மொத்தம் 142