மாவட்டத்தின் பெயர் :: திண்டுக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நத்தம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கோட்டையூர் 9
2 குடகிபட்டி 4
3 ஆவிச்சிபட்டி 8
4 பூதகுடி 3
5 செல்லப்பநாயக்கன்பட்டி 5
6 குட்டுப்பட்டி 4
7 லிங்கவாடி 8
8 முளையூர் 4
9 பரளிபுதூர் 5
10 பண்ணுவார்பட்டி 5
11 பிள்ளையார்நத்தம் 5
12 புன்னப்பட்டி 10
13 என்.புதுப்பட்டி 5
14 ரெட்டியபட்டி 10
15 சமுத்திராப்பட்டி 6
16 சாத்தம்பாடி 8
17 சேத்தூர் 7
18 செந்துரை 4
19 உராளிபட்டி 6
20 சிரங்காட்டுப்பட்டி 2
21 சிறுகுடி 4
22 வேலம்பட்டி 7
23 கோசுகுறிச்சி 4
மொத்தம் 133