மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நயினார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பொட்டகவயல் 5
2 வல்லம் 13
3 தாளையடிகோட்டை 7
4 சிறுவயல் 7
5 அக்கிரமேசி 7
6 அரியான்கோட்டை 4
7 காரடர்ந்தகுடி 5
8 நயினார்கோவில் 6
9 அஞ்சாமடை காச்சான் 7
10 கிளியூர் 2
11 ஆட்டாங்குடி 2
12 நகரம் 7
13 இராதாபுளி 6
14 பாண்டியூர் 7
15 பந்தப்பனேந்தல் 3
16 நகரமங்களம் 3
17 குளத்தூர் 6
18 பி.கொடிக்குளம் 4
19 கொட்டகுடி 4
20 சிரகிக்கோட்டை 5
21 வாணியவல்லம் 5
22 தேத்தாங்கால் 4
23 கங்கைகொண்டான் 8
24 அரசனூர் 6
25 வாதவனேரி 3
26 சதூர்வேதமங்களம் 3
27 அ.பனையூர் 2
28 பகைவென்றி 4
29 வாகவயல் 4
30 கீழகாவனூர் 3
31 மும்முடி சாத்தான் 6
32 கொளுவூர் 4
33 தவளைக்குளம் 5
34 கள்ளியடியேந்தல் 3
35 தியாகவன்சேரி 5
36 மணக்குடி 4
37 பெருங்களூர் 8
மொத்தம் 187