மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பரமக்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மேலப்பார்த்திபனூர் 12
2 தெளிச்சாத்தநல்லூர் 10
3 கமுதகுடி 9
4 வேந்தோணி 4
5 மேலாய்க்குடி 8
6 பெருங்காரை 6
7 கலையூர் 6
8 வெங்கிட்டன்குரிச்சி 4
9 மோசுகுடி 4
10 அரியனேந்தல் ஏ/பி 4
11 வெங்காளூர் 9
12 கீழப்பருத்தியூர் 5
13 பாம்பூர் 4
14 விளத்தூர் 8
15 கஞ்சியே ந்தல் 2
16 புதுக்குடி 9
17 குழந்தாபுரி 4
18 வழிமறிச்சான் ஏ/சி 6
19 நென்மேனி 5
20 எஸ்.அண்டக்குடி 8
21 சூடியூர் பி/சி 4
22 உரப்புளி 11
23 மடந்தை 4
24 தடுத்தலாங்கோட்டை ஏ/பி 4
25 பீர்க்கன்குறிச்சி 4
26 வாலாங்குடி 6
27 தோளூர் 4
28 எஸ்.காவனூர் 6
29 ஊரக்குடி 4
30 நெல்மடூர் 3
31 கே.கருங்குளம் 4
32 தினைக்குளம் 1
33 கள்ளிக்குடி ஏ/பி 5
34 மேலக்காவனூர் 2
35 பி.புத்தூர் 4
36 ஏனாதிகோட்டை 7
37 பொதுவக்குடி 4
38 கீழபார்த்திபனூர் 4
39 தென்பொதுவக்குடி 4
மொத்தம் 212