மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆர் எஸ் மங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 திருப்பாலைக்குடி 8
2 கோவிந்தமங்கலம் 6
3 புல்லமடை 5
4 கடலூர் 4
5 கருங்குடி 3
6 ஆனந்தூர் 5
7 வரவணி 3
8 இராதானூர் 13
9 செங்குடி 3
10 சாத்தனூர் 4
11 சணவேலி 4
12 கொத்திடல் களக்குடி 4
13 தும்படைக்காகோட்டை 3
14 ஏ.ஆர்.மங்கலம் 5
15 சித்தூர்வாடி 6
16 ஆயிங்குடி 10
17 பாரனூர் 5
18 செவ்வாய்பேட்டை 6
19 அ.மணக்குடி 4
20 கற்காத்தகுடி 4
21 காவனூர் 11
22 காவனக்கோட்டை 4
23 அழகர்தேவன்கோட்டை 6
24 கொட்டகுடி 4
25 சேத்திடல் 4
26 ஓடைக்கால் 4
27 திருத்தேர்வளை 12
28 ஊரணங்குடி 4
29 கள்ளிக்குடி 4
30 கூடலூர் 6
31 பிச்சங்குறிச்சி 7
32 சோழந்தூர் 7
33 சிறுநாகுடி 6
34 மேல்பனையூர் 5
35 வடக்கலூர் 4
மொத்தம் 193