மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவாடானை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நம்புதாளை 16
2 திருவாடானை 11
3 சுந்தரபாண்டியன்பட்டிணம் 2
4 ஒரியூர் 8
5 பாண்டுகுடி 4
6 அஞ்சுக்கோட்டை 6
7 கல்லூர் 8
8 கூகுடி 4
9 தேளூர் 4
10 அரசத்தூர் 6
11 பெரியகீரமங்களம் 6
12 கோடனூர் 4
13 கடம்பூர் 4
14 தளிர்மருங்கூர் ஏ/பி 5
15 முகிழ்தகம் 8
16 ஆண்டாவூரணி 9
17 கலியநகரி 4
18 வெள்ளையாபுரம் 4
19 டி.நாகனி 5
20 புல்லக்கடம்பன் 4
21 அரும்பூர் 2
22 ஆதியூர் 4
23 அச்சங்குடி 2
24 குஞ்சங்குளம் 5
25 சிறுகம்பையூர் 4
26 மங்களக்குடி 12
27 பழங்குளம் 4
28 நெய்வயல் 4
29 கொடிப்பாங்கு 6
30 குளத்தூர் பி/டி 3
31 முள்ளிமுனை 3
32 கட்டவிளாகம் 3
33 நிலமழகியமங்களம் 4
34 புதுப்பட்டினம் 4
35 திருவெற்றியூர் 3
36 வட்டானம் 3
37 கட்டிவயல் 7
38 கருமொழி 4
39 பனஞ்சாயல் 8
40 பாகனூர் 5
41 காரங்காடு 8
42 சிறுமலைக்கோட்டை 6
43 நகரிகாத்தான் 6
44 துத்தாகுடி 4
45 ஒரிக்கோட்டை 3
46 மாவூர் 6
47 பதனகுடி 6
மொத்தம் 251