மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: போகலூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 போகளூர் 12
2 அ.புத்தூர் 6
3 காமன்கோட்டை 5
4 மென்னந்தி நாகாச்சி 10
5 மஞ்சூர் 3
6 கே.வலசை 6
7 முத்துவயல் 14
8 எட்டிவயல் 5
9 முதலூர் 2
10 வைரவனேந்தல் 4
11 டி.கருங்குளம் 5
12 செவ்வூர் 8
13 கீழம்பாழ் 5
14 செமனூர் 6
15 தேவேந்திர நல்லூர் 6
16 பொட்டிதட்டி 7
17 வீரவனூர் 10
18 உரத்தூர் 6
19 காமுகோட்டை 5
20 பாண்டிகண்மாய் 3
21 தீயனூர் 5
22 மஞ்சக்கொல்லை 1
23 ச.கொடிக்குளம் 6
24 செய்யலூர் 5
25 கவிதைகுடி 4
26 கருத்தனேந்தல் 4
மொத்தம் 153