மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலாடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஏர்வாடி 15
2 நரிப்பையூர் ஆர்.எப்.பி/பி 5
3 சிக்கல் ஏ/சி 19
4 வாலிநோக்கம் 7
5 மாரியூர்ஏ/சி 6
6 கன்னிராஜாபுரம் 5
7 ஆப்பனூர் 4
8 எஸ்.தரைக்குடி 2
9 செவல்பட்டி 7
10 பொதிகுளம் 5
11 கீழச்சிறுபோது ஏ/பி 5
12 இளஞ்செம்பூர் 6
13 கடலாடி ஏ/சி 4
14 கீழகிடாரம் ஏ/டி 7
15 சிறைகுளம் 5
16 கிடாதிருக்கை 5
17 மீனங்குடி 4
18 அவதாண்டை 1
19 கருங்குளம் 8
20 பிள்ளையார்குளம் 5
21 மேலசெல்வனூர் 7
22 கடுகுசந்தை 10
23 மூக்கையூர் 5
24 கீழசெல்வனூர் ஏ/பி 12
25 மேலக்கிடாரம் ஏ/சி 4
26 பெரியகுளம் ஏ/இ 4
27 இதம்பாடல் 8
28 T.வேப்பங்குளம் 5
29 ஏ.புனவாசல் ஏ/இ 5
30 கொத்தங்குளம் 7
31 ஒப்பிலான் 3
32 பி. கீரந்தை 14
33 மேலசிறுபோது 7
34 ஒரிவயல் 10
35 சவேரியர்பட்டினம் 5
36 கண்டிலான் ஏ/டி 4
37 ஏனாதி ஏ/பி 6
38 சொக்கானை 5
39 தனிச்சியம் ஏ/சி 8
40 எஸ்.கீராந்தை 2
41 கீழசாக்குளம் 5
42 மாரந்தை ஏ/பி 10
43 பேய்க்குளம் 6
44 காணிக்கூர் 2
45 பனிவாசல் ஏ/பி 4
46 எஸ்.வாகைகுளம் 4
47 உச்சிநத்தம் 4
48 மங்களம் 5
49 அ.உசிலங்குளம் 4
50 எம்.கரிசல்குளம் 2
51 டி.கரிசல்குளம் 3
52 சித்திரங்குடி 6
53 ஒருவானேந்த்ல் 5
54 திருமழுகந்தன்கோட்டை ஏ/பி 7
55 கொண்டுநல்லான்பட்டி ஏ/பி 5
56 செஞ்சடைநாதபுரம் 2
57 எஸ்.பி.கோட்டை 2
58 கொக்கரசன்கோட்டை ஏ/பி 3
59 பன்னந்தை 6
60 வி சேதுராஜபுரம் 2
மொத்தம் 343