மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முதுகுளத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தேரிருவேலி 6
2 விளங்குளத்தூர் 5
3 கீழத்தூவல் 5
4 கொளுந்துரை 11
5 காக்கூர் 6
6 செல்லூர் 6
7 பொன்னக்கனேரி 9
8 பிரபுக்கலூர் 2
9 புளியங்குடி 6
10 மேலக்கொடுமலூர் 5
11 கீழக்குளம் 4
12 உலையூர் 8
13 கீரனூர் 5
14 திருவரங்கம் 4
15 வளநாடு 3
16 வெங்கலக்குறிச்சி 5
17 அலங்கானூர் 6
18 பூசேரி 10
19 நல்லுக்குறிச்சி 5
20 மகிண்டி 15
21 அரப்போது 4
22 சாம்பக்குளம் 4
23 சாத்தனூர் 8
24 கீழக்கொடுமலூர் 5
25 சிறுதலை 4
26 செல்வநாயகபுரம் 2
27 ஆதனக்குறிச்சி 2
28 புழுதிக்குளம் 2
29 ஆதங்கொத்தங்குடி 2
30 பொசுக்குடி 5
31 ஆத்திகுளம் 5
32 மணலூர் 5
33 குமாரக்குறிச்சி 5
34 ஆனைசேரி 4
35 கருமல் 4
36 விக்கிரமபாண்டியபுரம் 10
37 மேலக்கன்னிசேரி 3
38 பெரிய இலை 6
39 மைக்கேல்பட்டிணம் 4
40 விளக்கனேந்தல் 4
41 செம்பொன்குடி 6
42 நல்லூர் 2
43 சிறுகுடி 1
44 காத்தாகுளம் 2
45 கீழக்காஞ்சிரங்குளம் 7
46 எஸ்.ஆர்.என்.பழங்குளம் 4
மொத்தம் 236