மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சாத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மாபட்டி 5
2 பந்துவார்பட்டி 4
3 சத்திரப்பட்டி 6
4 சின்னக்கொல்லபட்டி 4
5 சின்னக்காமன்பட்டி 10
6 சின்னஓடைப்பட்டி 5
7 சிந்தப்பள்ளி 3
8 பெரியகொல்லபட்டி 14
9 இருக்கன்குடி 3
10 கஞ்சம்பட்டி 5
11 கரிசல்பட்டி 3
12 கத்தாளம்பட்டி 6
13 கோசுகுண்டு 15
14 குமராபுரம் 1
15 குண்டலக்குத்தூர் 3
16 மேட்டமலை 7
17 கே.மேட்டுப்பட்டி 4
18 என்.மேட்டுப்பட்டி 8
19 ஓ.மேட்டுப்பட்டி 10
20 முள்ளிச்செவல் 6
21 முத்துச்சாமிபுரம் 1
22 எம்.நாகலாபுரம் 4
23 நல்லமுத்தன்பட்டி 5
24 நள்ளி 5
25 நத்தத்துப்பட்டி 8
26 நென்மேனி 4
27 ஒத்தையால் 14
28 படந்தால் 5
29 பாப்பாகுடி 5
30 பேரையம்பட்டி 5
31 பெரியஓடைப்பட்டி 5
32 பெத்துரெட்டிபட்டி 3
33 போத்திரெட்டிபட்டி 6
34 புல்வாய்பட்டி 5
35 ஏ.இராமலிங்காபுரம் 5
36 ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டி 2
37 சடையம்பட்டி 7
38 சங்கரநத்தம் 10
39 சிந்துவம்பட்டி 6
40 சிறுகுளம் 5
41 சூரங்குடி 7
42 என்.சுப்பையாபுரம் 5
43 தோட்டிலோவன்பட்டி 6
44 உப்பத்தூர் 8
45 வெங்கடாசலபுரம் 11
46 வெங்கடேஷ்வரபுரம் 2
மொத்தம் 271