மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரியாபட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழகியநல்லூர் 7
2 அல்லாளப்பேரி 7
3 அரசகுளம் 4
4 ஆவியூர் 8
5 சத்திரம்புளியங்குளம் 4
6 டி.செட்டிகுளம் 7
7 ஜோகில்பட்டி 5
8 டி.கடமங்குளம் 6
9 கல்குறிச்சி 7
10 எஸ்.கல்லுப்பட்டி 8
11 கம்பிக்குடி 4
12 கிழவனேரி 6
13 குரண்டி 6
14 மாங்குளம் 3
15 மாந்தோப்பு 4
16 எஸ்.மரைக்குளம் 5
17 மேலக்கள்ளங்குளம் 2
18 முடுக்கன்குளம் 5
19 முஷ்டக்குறிச்சி 4
20 நந்திக்குண்டு 11
21 வி.நாங்கூர் 4
22 பாம்பாட்டி 8
23 பந்தனேந்தல் 7
24 பனிக்குறிப்பு 3
25 பாப்பணம் 5
26 பிசிண்டி 3
27 பி.புதுப்பட்டி 3
28 சூரனூர் 4
29 தண்டியனேந்தல் 5
30 தோணுகால் 11
31 தோப்பூர் 9
32 வக்கணாங்குண்டு 6
33 வலுக்கலொட்டி 7
34 வரலொட்டி 6
35 டி.வேப்பங்குளம் 4
36 துலுக்கன்குளம் 6
மொத்தம் 204