மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அலவாக்கோட்டை 3
2 அரசனூர் 8
3 அரசனி முத்துப்பட்டி 4
4 அழகிச்சிப்பட்டி 3
5 அழகமாநகரி 4
6 ஆலங்குளம் 9
7 இலுப்பக்குடி 4
8 இடையமேலூர் 9
9 கண்டாங்கிப்பட்டி 7
10 கட்டாணிப்பட்டி 7
11 கண்ணாரிருப்பு 6
12 காட்டுநெடுங்குளம் 5
13 காஞ்சிரங்கால் 13
14 கீழப்பூங்குடி 10
15 குமாரப்பட்டி 8
16 குடஞ்சாடி 8
17 கொட்டகுடி கீழ்பாத்தி 5
18 கோவனூர் 8
19 மாங்குடி தெற்குவாடி 7
20 மேலப்பூங்குடி 7
21 மாத்தூர் 6
22 முடிகண்டம் 7
23 மதகுபட்டி 8
24 மலம்பட்டி 3
25 முளக்குளம் 7
26 நாமனூர் 4
27 நாலுகோட்டை 8
28 ஒக்கூர் 7
29 ஒக்குப்பட்டி 4
30 ஒக்கூர் புதூர் 7
31 படமாத்தூர் 5
32 பில்லூர் 5
33 பெருங்குடி 9
34 பிரவலூர் 4
35 பொன்னாகுளம் 6
36 சக்கந்தி 5
37 சாலூர் 9
38 சோழபுரம் 6
39 தமறாக்கி (தெற்கு) 5
40 தமறாக்கி (வடக்கு) 6
41 திருமலைகோனேரிபட்டி 5
42 வள்ளனேரி 6
43 வாணியங்குடி 7
மொத்தம் 274