மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தேவகோட்டை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆறாவயல் 15
2 எழுவன்கோட்டை 8
3 கண்டதேவி 6
4 கண்ணங்கோட்டை 4
5 கல்லங்குடி 7
6 கற்களத்தூர் 4
7 காரை 5
8 கிளியூர் 4
9 குருந்தனக்கோட்டை 6
10 மனைவிக்கோட்டை 5
11 மாவிடுதிக்கோட்டை 4
12 முப்பையூர் 4
13 நாகாடி 6
14 நாச்சாங்குளம் 7
15 பனங்குளம் 2
16 புளியால் 5
17 புதுக்குறிச்சி 6
18 சக்கந்தி 4
19 செலுகை 8
20 சண்முகநாதபுரம் 3
21 தளக்காவயல் 7
22 தானாவயல் 5
23 தென்னீர்வயல் 6
24 திடக்கோட்டை 10
25 திருமணவயல் 4
26 தூணுகுடி 4
27 வீரை 6
28 வெட்டிவயல் 6
29 கீழஉச்சாணி 5
30 உறுதிகோட்டை 5
31 திராணி 5
32 வெள்ளிக்கட்டி 3
33 சிறுவத்தி 5
34 இலங்குடி 4
35 சருகணி 3
36 பொன்னழிக்கோட்டை 4
37 திருவேகம்பத்தூர் 8
38 என்.மணக்குடி 3
39 உருவாட்டி 5
40 மினிட்டாங்குடி 5
41 காவதுகுடி 5
42 சிறுநல்லூர் 6
மொத்தம் 227