மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்புவனம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சங்குளம் 5
2 டி.ஆலங்குளம் 11
3 அல்லிநகரம் 5
4 செல்லப்பனேந்தல் 5
5 ஏனாதி-தேளி 4
6 இலந்தைகுளம் 4
7 கலியாந்தூர் நயினார்பேட்டை 5
8 கல்லூரணி 4
9 கழுகேர்கடை 9
10 கணக்கன்குடி 1
11 காஞ்சிரங்குளம் 4
12 கானூர் 4
13 கீழச்சொரிக்குளம் 6
14 கீழடி 5
15 கிளாதரி 4
16 கொந்தகை 4
17 லாடனேந்தல் 6
18 மடப்புரம் 5
19 மழவராயனேந்தல் 9
20 மணலூர் 3
21 மாங்குடி அம்பலத்தாடி 7
22 மாரநாடு 2
23 மேலச்சொரிக்குளம் 4
24 மேலராங்கியம் 7
25 மைக்கேல்பட்டிணம் 4
26 முக்குடி 6
27 முதுவன்திடல் 6
28 பழையனூர் 6
29 பாப்பாகுடி 4
30 பாட்டம் 6
31 கே.பெத்தானேந்தல் 4
32 பிரமனூர் 5
33 பூவந்தி 10
34 பொட்டப்பாளையம் 4
35 டி.புளியங்குளம் 8
36 புலியூர் சயனாபுரம் 5
37 சொட்டதட்டி 4
38 தவத்தாரேந்தல் 4
39 திருப்பாச்சேத்தி 9
40 தூதை 6
41 வீரனேந்தல் 4
42 டி.வேலாங்குளம் 10
43 வெள்ளூர் 2
44 எஸ்.வாகைகுளம் 7
45 ஓடாத்தூர் 6
மொத்தம் 243