மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிங்கம்புனரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அணைக்கரைப்பட்டி 5
2 அரளிக்கோட்டை 5
3 ஏரியூர் 3
4 எருமைப்பட்டி 4
5 ஜெயங்கொண்டநிலை 6
6 அ.காளாப்பூர் 5
7 கல்லம்பட்டி 3
8 கண்ணமங்கலப்பட்டி 2
9 கிருங்காக்கோட்டை 5
10 கோழிக்குடிப்பட்டி 6
11 மதுராபுரி 3
12 மல்லாகோட்டை 4
13 டி.மாம்பட்டி 7
14 எஸ்.மாம்பட்டி 7
15 மருதிப்பட்டி 6
16 எஸ்.மாத்தூர் 3
17 அ.மேலையூர் 5
18 மேலப்பட்டி 3
19 முறையூர் 4
20 ஒடுவன்பட்டி 4
21 பிரான்மலை 8
22 எஸ்.எஸ்.கோட்டை 3
23 சதுர்வேதமங்கலம் 5
24 செல்லியம்பட்டி 4
25 எஸ்.செவல்பட்டி 4
26 சிவபுரிப்பட்டி 2
27 எம்.சூரக்குடி 5
28 வடவன்பட்டி 5
29 வகுத்தெழுவன்பட்டி 4
30 எஸ்.வையாபுரிபட்டி 3
மொத்தம் 133