மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கயத்தார்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சங்குளம் 3
2 அகிலாண்டபுரம் 7
3 ஆசூர் 1
4 அய்யனாரூத்து 4
5 செட்டிகுறிச்சி 4
6 சிதம்பரம்பட்டி 4
7 சோழபுரம் 4
8 கேசிதம்பராபுரம் 4
9 கே.துரைசாமிபுரம் 5
10 காளாம்பட்டி 5
11 காலாங்கரைபட்டி 4
12 காமநாயக்கன்பட்டி 4
13 கன்னகட்டை 3
14 காப்புலிங்கம்பட்டி 4
15 கரடிகுளம் 8
16 கட்டாலன்குளம் 9
17 கொப்பம்பட்டி 3
18 K.சிவஞானபுரம் 2
19 K.சுப்ரமணியபுரம் 2
20 குமரெட்டியாபுரம் 2
21 குப்பனாபுரம் 3
22 குருவிநத்தம் 4
23 குருமலை 11
24 K.வெங்கடேஸ்வரபுரம் 6
25 முடுக்கலான்குளம் 4
26 பன்னீர்குளம் 4
27 பணிக்கர்குளம் 4
28 போடுபட்டி 3
29 புங்கவர்நத்தம் 8
30 சன்னதுபுதுக்குடி 7
31 ராஜாபுதுகுடி 9
32 சவலாப்பேரி 2
33 தீத்தாம்பட்டி 6
34 தெற்கு இலந்தைகுலம் 5
35 தெற்கு கழுகுமலை 5
36 தெற்குமயிலோடை 4
37 தெற்குவண்டானம் 1
38 திருமங்கலக்குறிச்சி 9
39 திருமலாபுரம் 6
40 தொட்டம்பட்டி 6
41 உசிலங்குளம் 5
42 வடக்குஇலந்தைகுளம் 15
43 வடக்கு வண்டானம் 3
44 வானரமுட்டி 6
45 வெள்ளாளங்கோட்டை 4
மொத்தம் 222