மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முன்சிறை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடைக்காகுழி 4
2 சூழால் 4
3 குளப்புறம் 7
4 முன்சிறை 4
5 மங்காடு 6
6 நடைக்காவு 5
7 வாவறை 5
8 தூத்தூர் 8
9 மெதுகும்மல் 12
10 விளாத்துறை 4
11 பைங்குளம் 4
மொத்தம் 63