மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கம்மாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மேரி 6
2 கோபாலபுரம் 7
3 இருப்பு 7
4 இருப்புக்குறிச்சி 4
5 இருளக்குறிச்சி 7
6 கம்மாபுரம் 6
7 கார்குடல் 7
8 சு.கீனனூர் 6
9 கீழ்பாதி 8
10 கோ.ஆதனூர் 10
11 கோ.மாவிடந்தல் 5
12 கொல்லிருப்பு 7
13 கோட்டகம் 4
14 கோட்டுமுளை 6
15 கோட்டேரி 6
16 வி.குமாரமங்கலம் 4
17 கூனங்குறிச்சி 10
18 மணக்கொல்லை 5
19 மேல்பாதி 4
20 முதனை 9
21 முடப்புளி 4
22 மும்முடிச்சோழகன் 2
23 நடியப்பட்டு 3
24 நெய்வேலி 4
25 பாலக்கொல்லை 4
26 பழையப்பட்டினம் 4
27 பெரியகாப்பான்குளம் 7
28 பெரியாக்குறிச்சி 5
29 பெருந்துறை 4
30 பெருவரப்பூர் 5
31 சாத்தமங்கலம் 4
32 சாத்தப்பாடி 3
33 சேப்ளாநத்தம் (வடக்கு) 8
34 சேப்ளாநத்தம் (தெற்கு) 4
35 சிறுவரப்பூர் 5
36 தர்மநல்லூர் 3
37 ஊ.ஆதனூர் 4
38 ஊ.அகரம் 4
39 ஊ.கொளப்பாக்கம் 10
40 ஊ.மங்களம் 4
41 ஊத்தாங்கால் 4
42 உய்யக்கொண்டராவி 4
43 வடக்குவெள்ளூர் 4
மொத்தம் 231