மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதமங்கலம் 9
2 ஆதியூர் 7
3 ஏ.அகரம் 2
4 ஐவதக்குடி 2
5 அருகேரி 7
6 எ.சித்தூர் 6
7 தீவளூர் 6
8 எறையூர் 5
9 எரப்பாவூர் 6
10 கூடலூர் 6
11 இலங்கியனூர் 4
12 காரையூர் 4
13 காட்டுமைலூர் 5
14 கணபதிகுறிச்சி 8
15 கீழக்குறிச்சி 6
16 கிளிமங்கலம் 9
17 கொடிக்களம் 12
18 கோனூர் 9
19 கொசப்பள்ளம் 4
20 கொத்தட்டை 11
21 கோ.கொத்தனூர் 7
22 பா.கொத்தனூர் 3
23 கோவிலூர் 4
24 குருக்கத்தஞ்சேரி 4
25 மதுரவல்லி 5
26 மாளிகைமேடு 2
27 மாளிகைகோட்டம் 7
28 மன்னம்பாடி 4
29 மருதத்தூர் 3
30 ஏ.மரூர் 7
31 மேலூர் 11
32 மே.மாத்தூர் 9
33 முருகன்குடி 5
34 நகர் 12
35 நல்லூர் 5
36 என்.நாரையூர் 10
37 நரசிங்கமங்கலம் 15
38 நிராமணி 3
39 பாசிகுளம் 8
40 பெலாந்துறை 4
41 பெ.பொன்னேரி 6
42 பெ.பூவனூர் 8
43 பெரியநெசலூர் 5
44 பிஞ்சனூர் 3
45 பூலாம்பாடி 6
46 தே.புடையூர் 4
47 சாத்தியம் 3
48 சேப்பாக்கம் 3
49 சேதுவராயன்குப்பம் 3
50 சேவூர் 4
51 சிறுமங்கலம் 4
52 சிறுநெசலூர் 5
53 செளந்திரசோழபுரம் 11
54 தாழநல்லூர் 6
55 திருப்பெயர் 4
56 திருவட்டதுறை 6
57 தொளார் 8
58 துறையூர் 4
59 வடகரை 7
60 வலசை 3
61 வண்ணாத்தூர் 5
62 வரம்பனூர் 4
63 வெண்கரும்பூர் 6
64 வேப்பூர் 9
மொத்தம் 383