மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கீரப்பாளையம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 எண்ணநகரம் 4
2 கலியமலை 5
3 கந்தகுமாரன் 2
4 கண்ணங்குடி 4
5 கீரப்பாளையம் 7
6 கீழ்நத்தம் 8
7 கூளப்பாடி 5
8 முகையூர் 7
9 மதுராந்தகநல்லூர் 9
10 டி.மணலூர் 4
11 சி.மேலவன்னியூர் 7
12 டி.நெடுஞ்சேரி 4
13 ஒரத்தூர் 3
14 ஓடாக்கநல்லூர் 6
15 பாளையஞ்சேர்ந்தங்குடி 2
16 பண்ணப்பட்டு 6
17 பரதூர் 8
18 சாக்காங்குடி 5
19 சி.சாத்தமங்கலம் 5
20 செங்கல்மேடு 5
21 சேதியூர் 8
22 சிறுகாலூர் 2
23 தென்ஹரிராஜபுரம் 7
24 தெற்குவிருதாங்கன் 5
25 துணிசிரமேடு 8
26 வயலூர் 2
27 சி.வீரசோழகன் 11
28 கிளியனூர் 6
29 பெருங்காலூர் 2
30 பூந்தோட்டம் 4
31 பூர்த்தங்குடி 2
32 தரசூர் 2
33 வெள்ளியக்குடி 5
34 வெய்யலூர் 5
35 விளாகம் 4
36 கே.ஆடூர் 6
37 ஆயிப்பேட்டை 3
38 அய்யனூர்-அக்காரமங்கலம் 4
39 பூதங்குடி 3
40 தேவன்குடி 4
41 இடையன்பால்சொரி 3
42 வடஹரிராஜபுரம் 5
43 வடப்பாக்கம் 4
44 வாக்கூர் 3
45 வாழைக்கொல்லை 6
மொத்தம் 220