மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகசிப்பள்ளி 11
2 இட்டிக்கல்அகரம் 5
3 ஆலபட்டி 6
4 பையனப்பள்ளி 14
5 பெல்லம்பள்ளி 6
6 பெல்லாரம்பள்ளி 5
7 சிக்கபூவத்தி 6
8 தேவசமுத்திரம் 8
9 கெங்கலேரி 7
10 ஜிஞ்சுப்பள்ளி 10
11 கல்லுக்குறிக்கி 6
12 கம்மம்பள்ளி 5
13 கட்டிகானபள்ளி 8
14 காட்டிநாயனபள்ளி 12
15 கொண்டேபள்ளி 9
16 மேகலசின்னம்பள்ளி 5
17 மல்லிநாயனபள்ளி 5
18 கூளியம் 5
19 மோரமடுகு 9
20 நாரலபள்ளி 7
21 பச்சிகானபள்ளி 6
22 பெத்தனபள்ளி 13
23 பெத்ததாளபள்ளி 6
24 பெரியமுத்தூர் 11
25 பெரியகோட்டபள்ளி 7
26 செம்படமுத்தூர் 9
27 சோக்காடி 10
28 திப்பனபள்ளி 9
29 வெலகலஹள்ளி 3
30 வெங்கடாபுரம் 11
மொத்தம் 234