மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காவேரிப்பட்டினம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரம் 6
2 அரசம்பட்டி 10
3 ஆவத்தவாடி 5
4 பாலேகுளி 6
5 பன்னிஅள்ளி 5
6 பாரூர் 3
7 சாப்பர்த்தி 4
8 செல்லகுட்டபட்டி 3
9 சௌட்டஅள்ளி 6
10 தாமோதரஅள்ளி 5
11 எர்ரஅள்ளி 5
12 எருமாம்பட்டி 2
13 குண்டலப்பட்டி 12
14 கரடிஅள்ளி 7
15 கால்வேஅள்ளி 7
16 கீழ்குப்பம் 9
17 கோட்டப்பட்டி 7
18 குடிமேனஅள்ளி 7
19 மாரிசெட்டிஅள்ளி 9
20 மலையாண்டஅள்ளி 8
21 மருதேரி 7
22 மிட்டஅள்ளி 4
23 நெடுங்கல் 9
24 பையூர் 8
25 பாப்பாரப்பட்டி 8
26 பண்ணந்துர் 14
27 பென்னேஸ்வரமடம் 6
28 சந்தாபுரம் 5
29 சுண்டேகுப்பம் 11
30 தளிஅள்ளி 4
31 திம்மாபுரம் 8
32 தட்ரஅள்ளி 8
33 வாடமங்கலம் 8
34 வீரமலை 5
35 விளங்காமுடி 6
36 ஜெகதாப் 7
மொத்தம் 244