மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆனந்தூர் 4
2 அந்தேரிப்பட்டி 5
3 பொம்மேப்பள்ளி 6
4 கே.எட்டிப்பட்டி 5
5 கெரிகேப்பள்ளி 3
6 களர்பதி 3
7 கண்ணன்டஹள்ளி 9
8 இனாம்காட்டுபட்டி 5
9 கவுண்டனூர் 7
10 கொடமாண்டப்பட்டி 5
11 குன்னத்தூர் 9
12 மத்தூர் 4
13 நாகம்பட்டி 7
14 நாரலப்பள்ளி 4
15 ஒட்டப்பட்டி 15
16 கே.பாப்பாரப்பட்டி 9
17 இராமகிருஷ்ணம்பதி 7
18 சாலமரத்துப்பட்டி 13
19 சாமல்பட்டி 3
20 சிவம்பட்டி 6
21 சூளகரை 5
22 வாலிப்பட்டி 5
23 வாணிப்பட்டி 4
24 வீராட்சிகுப்பம் 3
மொத்தம் 146