மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சூளகிரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலூர் 4
2 அங்கொண்டப்பள்ளி 6
3 அத்திமுகம் 6
4 அயர்னப்பள்ளி 6
5 பங்கனஹள்ளி 8
6 பீர்ஜேப்பள்ளி 5
7 பேரிகை 4
8 புக்கசாகரம் 4
9 செம்பரசனப்பள்ளி 3
10 சென்னப்பள்ளி 4
11 சிம்பிள்திராடி 5
12 சின்னாரன்தொட்டி 7
13 தோரிப்பள்ளி 6
14 ஏணுசோனை 10
15 ஒசஹள்ளி 5
16 இம்மிடிநாயக்கனப்பள்ளி 6
17 காளிங்காவரம் 3
18 காமன்தொட்டி 12
19 கானலட்டி 4
20 காட்டிநாயக்கன்தொட்டி 4
21 கொம்மேப்பள்ளி 4
22 கோனேரிப்பள்ளி 7
23 கும்பளம் 9
24 பி.குருபரப்பள்ளி 3
25 மாரண்டப்பள்ளி 8
26 மருதாண்டப்பள்ளி 7
27 மேலுமலை 3
28 நெரிகம் 9
29 பன்னப்பள்ளி 6
30 பஸ்தலப்பள்ளி 7
31 பெத்தசிகரலப்பள்ளி 18
32 பேரண்டப்பள்ளி 10
33 சாமனப்பள்ளி 4
34 சாணமாவு 4
35 ஏ.செட்டிப்பள்ளி 4
36 சூளகிரி 14
37 பி.எஸ்.திம்மசந்திரம் 6
38 தியாகரசனப்பள்ளி 13
39 துப்புகானப்பள்ளி 6
40 உத்தனப்பள்ளி 7
41 உல்லட்டி 3
42 வெங்கடேசபுரம் 5
மொத்தம் 269