மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கெலமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆனேகொள்ளு 4
2 பைரமங்கலம் 4
3 பெட்டமுகலாளம் 4
4 பேவநத்தம் 8
5 பிதிரெட்டி 4
6 போடிச்சிப்பள்ளி 8
7 பொம்மதாத்தனூர் 6
8 தொட்டமெட்ரை 4
9 தொட்டதிம்மனஹள்ளி 6
10 இருதுகோட்டை 6
11 ஹனுமந்தாபுரம் 6
12 ஹோசபுரம் செட்டிப்பள்ளி 7
13 ஜாகிர்காருப்பள்ளி 4
14 ஜெக்கேரி 5
15 கண்டகானப்பள்ளி 5
16 கருக்கனஹள்ளி 6
17 கொப்பகரை 6
18 கோட்டைஉளிமங்களம் 5
19 குந்துமாரனப்பள்ளி 4
20 மேடஅக்ரஹாரம் 3
21 நாகமங்கலம் 6
22 பிள்ளாரிஅக்ரஹாரம் 3
23 ரத்தினகிரி 9
24 ராயக்கோட்டை 7
25 சந்தனப்பள்ளி 6
26 தாவரக்கரை 4
27 திம்ஜேப்பள்ளி 7
28 ஊடேதுர்கம் 6
மொத்தம் 153