மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செந்துறை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதனக்குறிச்சி 12
2 ஆலத்தியூர் 6
3 ஆனந்தவாடி 11
4 அசாவீரன்குடிக்காடு 7
5 அயன்தத்தனூர் 8
6 இரும்பிலிகுறிச்சி 7
7 கீழமாளிகை 6
8 குழுமூர் 4
9 குமிலியம் 4
10 மணக்குடையான் 9
11 மணப்பத்தூர் 7
12 மருவத்தூர் 5
13 நாகல்குழி 5
14 நக்கம்பாடி 6
15 நல்லம்பாளையம் 5
16 நமங்குணம் 9
17 பாளையகுடி 9
18 பரணம் 6
19 பெரியாக்குறிச்சி 8
20 பிலாகுறிச்சி 5
21 பொன்பரப்பி 4
22 சன்னாசிநல்லூர் 8
23 செந்துரை 10
24 சிறுகடம்பூர் 8
25 சிறுகளத்தூர் 3
26 தளவாய் 6
27 துளார் 3
28 உஞ்சினி 5
29 வஞ்சினபுரம் 9
30 வீராக்கன் 6
மொத்தம் 201