மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செய்யார்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆராத்திரிவேலூர் 3
2 அருகாவூர் 3
3 அரும்பருத்தி 5
4 தூளி 3
5 ஏனாதவாடி 5
6 எறையூர் 3
7 கடுகனூர் 2
8 கழனிப்பாக்கம் 2
9 கீழ்புதுப்பாக்கம் 8
10 கொருக்கை 3
11 கொருக்காத்தூர் 3
12 காழியூர் 4
13 கீழபழந்தை 2
14 குன்னத்தூர் 4
15 மதுரை 5
16 மாளிகைபட்டு 6
17 மாரியநல்லூர் 4
18 மேல்நாகரம்பேடு 2
19 மேல்சீசமங்கலம் 10
20 முக்கூர் 3
21 முனுகப்பட்டு 4
22 முருகத்தாம்பூண்டி 3
23 நாவல் 3
24 நாவல்பாக்கம் 3
25 நெடும்பிறை 2
26 பைங்கினர் 5
27 பலாந்தாங்கல் 3
28 பல்லி 10
29 பாப்பந்தாங்கல் 4
30 பாராசூர் 8
31 பெரும்பள்ளம் 4
32 பெருங்களத்தூர் 7
33 பில்லாந்தி 4
34 புதுக்கோட்டை 5
35 புளியரம்பாக்கம் 4
36 இராமகிருஷ்ணாபுரம் 4
37 செங்காட்டன்குண்டில் 3
38 சிறுவேளியநல்லூர் 3
39 சுண்டிவாக்கம் 2
40 தளரப்பாடி 5
41 தண்டரை 4
42 தென்பூண்டிப்பட்டு 5
43 தொழுப்பேடு 2
44 திருமணி 5
45 தும்பை 6
46 வடங்கம்பட்டு 1
47 வடபூண்டிபட்டு 5
48 வடதண்டலம் 3
49 வடுகப்பட்டு 4
50 வாக்கடை 6
51 வேளியநல்லூர் 3
52 விண்ணமங்கலம் 5
53 விண்ணவாடி 2
மொத்தம் 217