மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அனக்காவூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆக்கூர் 4
2 ஆலத்தூர் 4
3 அளத்துறை 5
4 அனக்காவூர் 3
5 அனப்பத்தூர் 4
6 அரசூர் 4
7 அத்தி 7
8 செய்யாற்றை வென்றான் 5
9 சித்தாமூர் 2
10 எச்சூர் 7
11 இளநீர்குன்றம் 6
12 எருமைவெட்டி 3
13 இருங்கல் 3
14 காரணை 5
15 கீழாத்தூர் 5
16 கீழ்கொளத்தூர் 2
17 கீழ்நீர்குன்றம் 3
18 கீழ்நேத்தப்பாக்கம் 4
19 கூழமந்தல் 2
20 கோட்டகரம் 2
21 கோவிலூர் 2
22 குளமந்தை 1
23 குண்ணவாக்கம் 3
24 குறும்பூர் 2
25 மடிப்பாக்கம் 3
26 மகாஜனம்பாக்கம் 3
27 மேல்கொளத்தூர் 2
28 மேல்மா 1
29 மேல்நெமிலி 4
30 முளகிரிப்பட்டு 2
31 நல்லாளம் 2
32 நர்மாபள்ளம் 2
33 நெடுங்கல் 3
34 நெல்வாய் 2
35 பையூர் 4
36 பழஞ்சூர் 2
37 பெரும்பாலை 3
38 புரிசை 5
39 செங்காடு 7
40 செளந்தர்யபுரம் 8
41 தவசி 3
42 தென்எலப்பாக்கம் 3
43 தென்னிலுப்பை 4
44 தென்கல்பாக்கம் 4
45 தென்மாவந்தல் 3
46 தென்தண்டலம் 3
47 தேத்துறை 4
48 திரும்பூண்டி 3
49 உக்கல் 3
50 வாச்சனூர் 3
51 வடஆளபிறந்தான் 6
52 வடதின்னலூர் 5
53 வீரம்பாக்கம் 6
54 வெள்ளை 6
55 வெங்கோடு 4
மொத்தம் 201