மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வெம்பாக்கம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அப்துல்லாபுரம் 4
2 அரியூர் 4
3 அரசங்குப்பம் 3
4 அரசாணிபாலை 3
5 அழிஞ்சல்பட்டு 3
6 அழிவிடைதாங்கி 6
7 பிரம்மதேசம் 5
8 செய்யனூர் 2
9 சித்தாத்தூர் 6
10 தூசி 6
11 ஏழாச்சேரி 3
12 ஹரியரப்பாக்கம் 3
13 அசனமாபேட்டை 4
14 இருமரம் 1
15 காகனம் 2
16 கரந்தை 5
17 கீழ்நெல்லி 4
18 கொடையம்பாக்கம் 5
19 குண்டியான்தண்டலம் 2
20 குத்தனூர் 2
21 கீழ்நாய்க்கன்பாளையம் 3
22 மாமண்டூர் 5
23 மாத்தூர் 5
24 மாங்கால் 4
25 மேனல்லூர் 6
26 மோரணம் 4
27 மூஞ்சூர்பட்டு 3
28 நமண்டி 3
29 நரசமங்கலம் 4
30 நாட்டேரி 5
31 நெமிலி 2
32 பல்லாவரம் 4
33 பனமுகை 4
34 பாவூர் 4
35 பெருங்கட்டுர் 4
36 பெருமாந்தாங்கல் 4
37 பில்லாந்தாங்கல் 3
38 புதுப்பாளையம் 2
39 புலிவலம் 4
40 புல்லவாக்கம் 3
41 புன்னை 4
42 பூனைதாங்கல் 3
43 ராந்தம் 5
44 சட்டுவந்தாங்கல் 5
45 சிறுநல்லூர் 3
46 சிறுநாவல்பட்டு 4
47 சிறுவஞ்சிபட்டு 3
48 சோதியம்பாக்கம் 3
49 சோழவரம் 8
50 சுமங்கலி 5
51 சுருட்டல் 7
52 தென்கழனி 2
53 திருப்பனங்காடு 6
54 தென்னம்பட்டு 7
55 திருப்பனமூர் 6
56 உக்கம்பெரும்பாக்கம் 2
57 உமையாள்புரம் 5
58 வடஇலுப்பை 3
59 வடமணப்பாக்கம் 3
60 வடகல்பாக்கம் 3
61 வெள்ளகுளம் 6
62 வெம்பாக்கம் 7
63 வெங்களத்தூர் 5
64 வயலாத்தூர் 5
மொத்தம் 259