மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வந்தவாசி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதியனூர்-அதியங்குப்பம் 7
2 அம்மணம்பாக்கம் 3
3 அம்மையப்பட்டு 4
4 அமுடூர் 3
5 ஆராசூர் 6
6 ஆரியாத்தூர் 3
7 அத்திப்பாக்கம் 7
8 பாதூர் 7
9 பிருதூர் 3
10 சேத்பட்டு 5
11 இளங்காடு 5
12 எரமலூர் 2
13 இரும்பேடு 3
14 காரம் 4
15 காரணை 4
16 கடைசிகுளம் 5
17 கல்லாங்குத்து 2
18 காவணியாத்தூர் 2
19 கீழ்கொடுங்காலூர் 6
20 கீழ்கொவளைவேடு 6
21 கீழ்நர்மா 6
22 கீழ்ப்பாக்கம் 4
23 கீழ்சாத்தமங்கலம் 6
24 கீழ்செம்பேடு 6
25 கீழ்சீசமங்கலம் 5
26 குறிப்பேடு 4
27 கொடநல்லூர் 1
28 கொட்டை 8
29 கொவளை 2
30 கோயில்குப்பம்-சாத்தனூர் 5
31 மாம்பட்டு 3
32 மங்கலம்-மாமண்டூர் 4
33 மங்கநல்லூர் 2
34 மருதாடு 9
35 மேல்கொடுங்காலூர் 3
36 மூடூர் 4
37 மும்முனி 3
38 நெல்லியாங்குளம் 2
39 ஒழப்பாக்கம்-கொசப்பட்டு 4
40 ஓசூர் 4
41 பாதிரி 7
42 புலிவாய் 2
43 புன்னை 5
44 சாலவேடு 9
45 சளுக்கை 6
46 செம்பூர் 4
47 சென்னாவரம் 3
48 சேதராகுப்பம் 3
49 சு.நாவல்பாக்கம் 4
50 தழுதாழை 2
51 தெள்ளுர் 3
52 தென்னாங்கூர் 6
53 தென்சேந்தமங்கலம் 3
54 உளுந்தை 5
55 வழுர்-அகரம் 9
56 வெளியம்பாக்கம் 3
57 வெங்காரம்-ஆவணவாடி 3
58 வெண்குன்றம் 5
59 வெண்மந்தை 5
60 விளாங்காடு 4
61 விழுதுப்பட்டு 5
மொத்தம் 268