மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆரணி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதனூர் 4
2 அடையபுலம் 4
3 அக்ராபாளையம் 10
4 அரியபாடி 8
5 சித்தேரி 5
6 இரும்பேடு 9
7 கல்பூண்டி 5
8 கல்லேரிப்பட்டு 10
9 கனிகிலுப்பை 7
10 காட்டேரி 4
11 லாடப்பாடி 5
12 லாடவரம் 6
13 மாமண்டூர் 8
14 மட்டதாரி 10
15 மெய்யூர் 4
16 மொரப்பந்தாங்கல் 4
17 மொழுகம்பூண்டி 4
18 நேத்தபாக்கம் 4
19 முள்ளன்றம் 4
20 நெசல் 7
21 பையூர் 8
22 பனையூர் 5
23 பூசிமலைக்குப்பம் 2
24 புதுப்பட்டு 6
25 12-புத்தூர் 4
26 ராந்தம்கொரட்டூர் 6
27 ராட்டிணமங்கலம் 4
28 சங்கீதவாடி 6
29 எஸ்.வி.நகரம் 4
30 சேவூர் 5
31 சிறுமூர் 7
32 சீ.உ.வனம் 5
33 வடுகசாத்து 10
34 வேதாஜிபுரம் 4
35 வெள்ளேரி 2
36 விளை 11
37 வெட்டியாந்தொழுவம் 6
38 வேலப்பாடி 7
மொத்தம் 224