மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கீழ்பென்னாத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரம் 6
2 ஆங்குணம் 4
3 ஆராஞ்சி 4
4 அரும்பாக்கம் 4
5 அணுக்குமலை 3
6 ஆவூர் 6
7 செல்லங்குப்பம் 5
8 கனபாபுரம் 5
9 கானலாபாடி 2
10 நா.கெங்குபட்டு 6
11 ஜமீன் கூடலூர் 6
12 கணியாம்பூண்டி 5
13 கரிக்கலாம்பாடி 4
14 கத்தாழம்பட்டு 11
15 காட்டுமலையனூர் 9
16 கழிக்குளம் 4
17 கீரனூர் 10
18 கோணலூர் 7
19 கொளத்தூர் 9
20 மேக்களுர் 4
21 நாடழகானந்தல் 4
22 சோ.நம்மியந்தல் 3
23 நாரியமங்கலம் 5
24 நெய்வாநத்தம் 4
25 நீலந்தாங்கல் 4
26 ஓலைப்பாடி 6
27 பன்னியூர் 7
28 சு.பொலக்குணம் 5
29 இராஜந்தாங்கல் 6
30 இராயம்பேட்டை 5
31 சாணிப்பூண்டி 8
32 செவரப்பூண்டி 2
33 சிறுநாத்தூர் 4
34 சோமாசிபாடி 7
35 வைப்பூர் 8
36 வழுதலங்குணம் 4
37 வேடநத்தம் 4
38 வயலூர் 4
39 வேளானந்தல் 6
40 ஐங்குணம் 6
41 கடம்பை 9
42 கலிங்கலேரி 5
43 கல்லாயி 5
44 கல்பூண்டி 6
45 கீக்களுர் 5
மொத்தம் 246