மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: துரிஞ்சாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆர்ப்பாக்கம் 12
2 பூதமங்கலம் 4
3 தேவனாம்பட்டு 5
4 துர்கைநம்மியந்தல் 7
5 எரும்பூண்டி 5
6 இனாம்காரியந்தல் 6
7 களஸ்தம்பாடி 7
8 கமலபுத்தூர் 4
9 கார்கோணம் 5
10 காரியந்தல் 2
11 கருமாரப்பட்டி 3
12 கருந்துவாம்பாடி 9
13 கிளியாப்பட்டு 7
14 கொளக்கரவாடி 9
15 கொத்தந்தவாடி 4
16 கோவூர் 11
17 குன்னியந்தல் 5
18 மாதலம்பாடி 12
19 மல்லவாடி 4
20 எம்.என்.பாளையம் 4
21 மங்கலம் 9
22 மருத்துவாம்பாடி 7
23 மேப்பத்துறை 10
24 முத்தரசம்பூண்டி 3
25 நாயுடுமங்கலம் 4
26 நூக்காம்பாடி 7
27 நார்த்தாம்பூண்டி 8
28 பாலானந்தல் 4
29 பெரியகிளாம்பாடி 4
30 பொற்குணம் 12
31 புதுமல்லவாடி 8
32 ராந்தம் 5
33 சடையனோடை 5
34 சாலையனூர் 5
35 சானானந்தல் 3
36 சீலப்பந்தல் 8
37 சொரகுளத்தூர் 3
38 துரிஞ்சாபுரம் 7
39 ஊசாம்பாடி 6
40 ஊதிரம்பூண்டி 5
41 வடஆண்டாப்பட்டு 5
42 வடகரும்பலூர் 5
43 வடகரிங்காலிபாடி 2
44 வடபுழுதியூர் 6
45 வள்ளிவாகை 7
46 வேடந்தவாடி 11
47 வெளுகனந்தல் 8
மொத்தம் 292