மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: களசபாக்கம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆதமங்கலம் 6
2 அலங்காரமங்கலம் 4
3 ஆனைவாடி 7
4 அணியாலை 7
5 அருணகிரிமங்கலம் 8
6 தேவராயன்பாளையம் 4
7 எலத்தூர் 2
8 எர்ணாமங்கலம் 5
9 கெங்கலமகாதேவி 7
10 கெங்கவரம் 4
11 கடலாடி 9
12 கலசபாக்கம் 8
13 காலூர் 4
14 காம்பட்டு 6
15 காந்தபாளையம் 6
16 காப்பலூர் 9
17 கேட்டவரம்பாளையம் 5
18 கிடாம்பாளையம் 5
19 கீழ்குப்பம் 6
20 கீழ்பாலூர் 5
21 கீழ்பொத்தரை 2
22 கோயில்மாதிமங்கலம் 6
23 லாடவரம் 5
24 மட்டவெட்டு 3
25 மேலாரணி 5
26 மேல்பாலூர் 9
27 மேல்சோழங்குப்பம் 10
28 மேல்வில்வராயநல்லூர் 8
29 மோட்டூர் 8
30 பாடகம் 4
31 பழங்கோயில் 5
32 பத்தியவாடி 5
33 பட்டியந்தல் 1
34 பில்லூர் 5
35 பூண்டி 8
36 சீட்டம்பட்டு 5
37 சேங்கபுத்தேரி 6
38 சோழவரம் 6
39 சிங்காரவாடி 4
40 சிறுவள்ளூர் 4
41 தென்மகாதேவமங்கலம் 5
42 தென்பள்ளிபட்டு 5
43 வன்னியனூர் 8
44 வெங்கட்டம்பாளையம் 4
45 வீரளூர் 11
மொத்தம் 259