மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சேத்துப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலம்பூண்டி 3
2 அல்லியாளமங்கலம் 3
3 அப்பேடு 2
4 அரியாத்தூர் 4
5 அரும்பலூர் 5
6 ஆத்துரை 5
7 செய்யானந்தல் 2
8 சித்தாத்துரை 3
9 தேவிமங்கலம் 4
10 இடையங்கொளத்தூர் 3
11 எட்டிவாடி 5
12 ஈயகொளத்தூர் 5
13 கெங்கைசூடாமணி 5
14 கூடலூர் 7
15 இந்திரவனம் 2
16 கரைப்பூண்டி 3
17 கரிக்காத்தூர் 7
18 கீழ்பட்டு 5
19 கொளக்கரவாடி 2
20 கொரால்பாக்கம் 4
21 கொத்தந்தவாடி 3
22 கொழாவூர் 4
23 மடவிளாகம் 1
24 மண்டகொளத்தூர் 4
25 மன்சுராபாத் 6
26 மருத்துவாம்பாடி 2
27 மட்டப்பிறையூர் 3
28 மொடையூர் 3
29 நம்பேடு 8
30 நரசிங்கபுரம் 4
31 ஓகூர் 5
32 ஓதலவாடி 3
33 பெலாசூர் 8
34 பெரணம்பாக்கம் 6
35 இராஜம்மாபுரம் 3
36 இராந்தம் 6
37 சதுப்பேரி 4
38 சனிக்கவாடி 4
39 செம்மியமங்கலம் 5
40 செவரப்பூண்டி 4
41 தச்சாம்பாடி 9
42 தத்தனூர் 4
43 தும்பூர் 5
44 திருமலை 3
45 உலகம்பட்டு 3
46 ஊத்தூர் 4
47 வடமாதிமங்கலம் 4
48 வம்பலூர் 8
49 விளாப்பாக்கம் 6
மொத்தம் 211