மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செங்கம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆலப்புத்தூர் 4
2 அந்தனூர் 4
3 ஆண்டிப்பட்டி 9
4 அன்வராபாத் 5
5 அஸ்வநாகசுரணை 8
6 அரட்டவாடி 5
7 அரியாகுஞ்சூர் 3
8 பீமானந்தல் 8
9 சென்னசமுத்திரம் 4
10 சின்னகோளாப்பாடி 3
11 இளங்குன்னி 7
12 கட்டமடுவு 7
13 கண்ணக்குருக்கை 10
14 கரியமங்கலம் 5
15 காயம்பட்டு 4
16 கொட்டாவூர் 5
17 குப்பநத்தம் 8
18 மண்மலை 3
19 மேல்செங்கம் 7
20 மேல்பள்ளிப்பட்டு 8
21 மேல்பென்னாத்தூர் 7
22 மேல்புழுதியூர் 6
23 மேல்ராவந்தவாடி 4
24 குயிலம் 5
25 மேல்வணக்கம்பாடி 5
26 நீப்பத்துறை 2
27 பாச்சல் 7
28 பக்கிரிபாளையம் 11
29 பாலியப்பட்டு 7
30 பரமனந்தல் 5
31 பெரியகோளாப்பாடி 3
32 பெரும்பாக்கம் 10
33 பிஞ்சூர் 5
34 பொரசப்பட்டு 6
35 புதுப்பட்டு 4
36 புளியம்பட்டி 4
37 செ.அகரம் 4
38 செ.நாச்சிப்பட்டு 4
39 செ.சொர்பனந்தல் 8
40 தாழையூத்து 8
41 தீத்தாண்டபட்டு 9
42 உச்சிமலைக்குப்பம் 4
43 வளையாம்பட்டு 6
44 விண்ணவனூர் 3
மொத்தம் 254