மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தண்டராம்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரம்பள்ளிபட்டு 6
2 அல்லப்பனூர் 5
3 ஆத்திப்பாடி 10
4 போந்தை 12
5 சின்னியம்பேட்டை 8
6 எடத்தனூர் 8
7 இளையாங்கன்னி 8
8 கன்னக்கந்தல் 5
9 காம்பட்டு 4
10 கீழ்சிறுப்பாக்கம் 11
11 கீழ்வணக்கம்பாடி 4
12 கொழுந்தம்பட்டு 7
13 கொளமஞ்சனூர் 8
14 கொட்டையூர் 8
15 மலமஞ்சனூர் 6
16 மலையனூர் செக்கடி 7
17 மேல்கரிப்பூர் 6
18 மேல்பாச்சார் 6
19 மோத்தக்கல் 11
20 நாராயணகுப்பம் 5
21 நெடுங்காவாடி 5
22 பெருங்குளத்தூர் 8
23 பெருந்துறைப்பட்டு 7
24 பேராயம்பட்டு 5
25 புதூர்செக்கடி 6
26 புத்தூர்செக்கடி 6
27 பி.குயிலம் 7
28 ராதாபுரம் 11
29 ராயண்டபுரம் 10
30 ரெட்டியாாபாளையம் 10
31 சதக்குப்பம் 7
32 சாத்தனூர் 12
33 சே.ஆண்டாப்பட்டு 10
34 சே.கூடலூர் 5
35 சேர்ப்பாப்பட்டு 7
36 தண்டராம்பட்டு 8
37 தானிப்பாடி 8
38 தரடாப்பட்டு 6
39 தென்முடியனூர் 6
40 தென்கரும்பலூர் 3
41 திருவடத்தனூர் 7
42 தொண்டமானூர் 2
43 வாணாபுரம் 9
44 வரகூர் 5
45 வீரணம் 7
46 தா. வேளூர் 3
47 வேப்பூர்செக்கடி 6
மொத்தம் 331