மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாமக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கொல்லி மலை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அரியூர் நாடு 6
2 பைல் நாடு 3
3 தேவானூர் நாடு 3
4 எடப்புளி நாடு 5
5 குண்டூர் நாடு 2
6 குண்டுனி நாடு 5
7 பெரக்கரை நாடு 3
8 சேலூர் நாடு 2
9 சித்தூர் நாடு 3
10 திண்ணனூர் நாடு 4
11 திருப்புளி நாடு 2
12 வளப்பூர் நாடு 2
13 வாழவந்தி நாடு 5
14 ஆலத்தூர் நாடு 4
மொத்தம் 49