மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதகபாடி 10
2 அக்கமனஅள்ளி 3
3 அ.கொல்லஅள்ளி 3
4 செட்டிக்கரை 7
5 இலக்கியம்பட்டி 9
6 கடகத்தூர் 6
7 கே.நடுஅள்ளி 7
8 அளேதருமபுரி 7
9 நாய்க்கனஅள்ளி 3
10 வெள்ளோலை 10
11 குப்பூர் 15
12 கோணங்கிநாய்க்கனஅள்ளி 9
13 வெள்ளாளப்பட்டி 6
14 செம்மாண்டகுப்பம் 8
15 திப்பிரெட்டிஅள்ளி 7
16 நல்லசேனஅள்ளி 4
17 நூலஅள்ளி 5
18 சோகத்தூர் 6
19 உங்குரானஅள்ளி 11
20 கிருஷ்ணாபுரம் 5
21 ஆண்டிஅள்ளி 7
22 புழுதிக்கரை 5
23 கோடுஅள்ளி 8
24 வே.முத்தம்பட்டி 6
25 மூக்கனூர் 4
26 கொண்டம்பட்டி 5
27 கொண்டகரஅள்ளி 6
28 முக்கல்நாய்கன்பட்டி 4
மொத்தம் 186